Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Är det obligatoriskt att göra ghusl efter att ha tvättat ett lik?

Ghusl för att tvätta ett lik. Enligt många av de lärda är det rekommenderat att den som har tvättat ett lik utför ghusl. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som har tvättat ett lik måste utföra ghusl, och den som har burit det måste tvaga sig.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi,) ... Visa mer

Ska adhan och iqamah utföras före ‘id-bönen?

Ibn al-Qayyim skriver: ”När Allahs Sändebud ﷺ gick till musallan (böneplatsen), utförde han bönen utan ett böneutrop eller iqamah och utan att säga ‘al-salatu jami’ah’ (bön i samling). Sunnan är att inte göra något av detta.” Både Ibn ‘Abbas och Jabir rapporterade att böneutropet inte utf&oum) ... Visa mer

Tas zakah från spädbarn och förståndshandikappade människor?

Ett barns förmyndare eller en psykiskt utvecklingsstörd persons förmyndare måste betala zakah för individens räkning från individens egendom om den utgör en nisab. ‘Amr ibn Shu’ayb rapporterade från sin far, med en traderingskedja som går tillbaka till ‘Abdullah ibn ‘Amr, att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Den s) ... Visa mer

Måste en person som inte har betalt zakah betala den senare?

Al-Shafi’i menade att den som inte betalar zakah under ett antal år måste betala hela summan tillsammans. Det är oväsentligt huruvida han är medveten om dess skyldighet eller om han befinner sig i ett muslimskt eller icke-muslimskt land. Baserat på åsikten från Malik, al-Shafi’i och Abu Thawr sade Ibn al-Mundhir: ”När orättv) ... Visa mer

Får man ge zakah till icke troende och ateister?

Juristerna är eniga om att icke-troende och ateister inte får ges zakah. I hadithen som det står: ”Zakah tas från de rika och ges tillbaka till de fattiga”, åsyftar ”de rika” rika muslimer och ”de fattiga” fattiga muslimer. Ibn al-Mundhir sade att alla lärda är överens om att den fria muslimska medborgaren (dhimmi) ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a) ... Visa mer

Hur bestäms det att månaden ramadan har infallit?

Denna händelse bekräftas genom att nymånen siktas – även om den siktas av endast en rättfärdig person – eller genom att trettio av sha’bans (månaden före ramadan) dagar har passerat. Ibn ‘Umar sade: ”Folket tittade efter nymånen, och när jag rapporterade till Allahs Sändebud ﷺ att jag hade sett den, [bö) ... Visa mer

Får den som frivilligt fastar bryta fastan?

Umm Hani rapporterade att Profeten ﷺ gick in i hennes rum dagen då Makkah erövrades. Han erbjöds något att dricka och drack från det. Sedan erbjöd han det till Umm Hani och hon sade: ”Jag fastar.” Profeten ﷺ sade: ”Den som fastar frivilligt bestämmer över sig själv. Om du vill får du fasta, och om du vill får du bryta f) ... Visa mer

Vilka handlingar bör man utföra under ramadan?

Att avhålla sig från att utföra någon handling som inte anstår fastan. Att fasta är en form av dyrkan som drar en närmare Allah. Allah har föreskrivit fastan för att rena själen och träna den i goda gärningar. Den fastande individen måste vara på sin vakt mot någon handling som kan få honom att förlora ny) ... Visa mer

Får man hälla vatten över sig eller dylikt när man fastar?

Abu Bakr ibn ‘Abd al-Rahman rapporterade från ett antal följeslagare att de hade sett Allahs Sändebud ﷺ hälla vatten över sitt huvud medan han fastade på grund av törst eller extrem värme. Detta har återberättats av Ahmad, Malik och Abu Dawud med en traderingskedja som är sahih. Al-Bukhari och Muslim rapporterade från &lsquo) ... Visa mer

Vad är konsekvenserna om man äter, dricker eller har samlag medan man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har infallit?

Om man äter, dricker eller har samlag för att man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har inträffat. I sådana här fall måste en person ta igen dagen, enligt merparten av de lärda och de fyra imamerna. Det finns dock meningsskiljaktighet i denna fråga. Ishaq, Dawud, Ibn Hazm, ‘Ata, ‘Urwah, al-Hasan al-Basri och Mujahid vidh&o) ... Visa mer

När börjar och slutar i’tikaf?

Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påb&) ... Visa mer

Vilket straff får man för att kränka Harams helgd?

En muhrim som av en genuin anledning tvingas kränka någon av ihrams restriktioner, såsom att raka sitt huvud, att bära sydda kläder på grund av kyla, hetta eller något annat – med undantag av att ha samlag med sin fru – han får göra så, men han måste slakta ett får, ge mat till sex behövande personer eller fasta ) ... Visa mer

Är det förbjudet att ha samlag när man utför hajj?

Samlag annullerar hajj. ‘Ali, ‘Umar och Abu Hurayrah gav en dom angående en man som hade samlag med sin fru under ihram. I denna dom sade de: ”Båda måste fullborda sin hajj, men de måste även utföra ännu en hajj nästa år och slakta ett djur.” Abu’l-Abbas al-Tabari sade: ”Om en muhrim hade samlag med sin fr) ... Visa mer

Dela och tipsa!