Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vad är förstjänsterna med ”siwak” pinne från arak trädet?

Detta innebär att använda en pinne eller ett liknande objekt för att rengöra sina tänder. Den bästa typen att använda är från arak-trädet i Hijaz (på den arabiska halvön). Att använda en sådan pinne stärker tandköttet, förhindrar tandsjukdomar, hjälper matsmältningen och underlättar f&o) ... Visa mer

Vad gör man om ‘id infaller på en fredag vad gäller fredagsbönen och ‘id-bönen?

Om ‘id-dagen infaller på en fredag, då är fredagsbönen inte längre obligatorisk för de som utförde ‘id-bönen. Zayd ibn Arqam sade: ”Profeten ﷺ utförde ‘id-bönen och gav sedan en dispens för fredagsbönen. Han sade: ‘Den som vill utföra [fredagsbönen] får utföra den.’” Det) ... Visa mer

Ska adhan och iqamah utföras före ‘id-bönen?

Ibn al-Qayyim skriver: ”När Allahs Sändebud ﷺ gick till musallan (böneplatsen), utförde han bönen utan ett böneutrop eller iqamah och utan att säga ‘al-salatu jami’ah’ (bön i samling). Sunnan är att inte göra något av detta.” Både Ibn ‘Abbas och Jabir rapporterade att böneutropet inte utf&oum) ... Visa mer

Tas zakah på handelsvaror?

Majoriteten av de lärda bland följeslagarna, efterföljarna, generationen efter dem och juristerna som kom därefter menade att zakah på handelsvaror är obligatoriskt. Abu Dawud och al-Bayhaqi rapporterade att Samurah ibn Jundub sade: ”Profeten ﷺ brukade beordra oss att betala sadaqah från [handelsvarorna] som vi hade till salu.” Al-Daraqutni och al-) ... Visa mer

Tas zakah på kameler, boskap och får?

Zakah på kameler Ingen zakah tas på kameler om det inte finns fem stycken, de har betat fritt och de har varit i ens ägo i ett år. När kamelerna är fem är deras zakah ett får (shah). När de är tio är deras zakah två får. Varje gång som de ökar med fem är deras zakah ett till får. När de n) ... Visa mer

Får man ge zakah till icke troende och ateister?

Juristerna är eniga om att icke-troende och ateister inte får ges zakah. I hadithen som det står: ”Zakah tas från de rika och ges tillbaka till de fattiga”, åsyftar ”de rika” rika muslimer och ”de fattiga” fattiga muslimer. Ibn al-Mundhir sade att alla lärda är överens om att den fria muslimska medborgaren (dhimmi) ... Visa mer

Kan man betala zakah al-fitr i förväg?

Merparten av de lärda anser att det är tillåtet att betala zakah al-fitr en dag eller två före ‘id. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ beordrade dem att betala zakah al-fitr före folket gick iväg för att utföra ‘id-bönerna. Nafi’ rapporterade att ‘Umar brukade betala den en dag eller två fö) ... Visa mer

Måste barn fasta?

Trots att de unga inte är skyldiga till att fasta, är det korrekt för deras förmyndare att uppmuntra dem till att fasta, detta så att de blir vana att fasta vid tidig ålder. De får fasta så länge som de är kapabla till det och sedan bryta fastan. Al-Rabi’ah bint Mu’awiyah rapporterade: ”På ‘ashura-dagens morgon s&) ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]) ... Visa mer

Bör man fasta under månaden muharram, i synnerhet under ‘Ashura-dagen och dagen före och efter?

Abu Hurayrah rapporterade: ”Jag frågade Profeten ﷺ: ‘Vilken bön är bäst efter de obligatoriska bönerna?’ Han svarade: ‘Bön mitt i natten.’ Jag frågade: ‘Vilken fasta är bäst efter fastan i ramadan?’ Han svarade: ‘Allahs månad, vilken ni kallar muharram.’” Detta har återberät) ... Visa mer

Måste man äta en måltid före gryningen när man ska fasta?

Alla muslimer är eniga om att det är rekommenderat att äta sahur och att den som inte äter inte syndar. Anas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Ät en måltid före gryningen, för det finns välsignelser i den.” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Al-Miqdam ibn Madyakrib rapporterade att Profeten ﷺ sade:) ... Visa mer

Vilken tid äter man måltiden före gryningen när man ska fasta?

Tiden för sahur är mellan mitten av natten och gryningen. Det anses vara bäst att fördröja måltiden (dvs. så nära gryningen som möjligt). Zayd ibn Thabit rapporterade: ”Vi åt sahur med Allahs Sändebud ﷺ och sedan ställde vi oss upp för att utföra bönen.” Han tillfrågades: ”Hur lång tid var ) ... Visa mer

Får man hälla vatten över sig eller dylikt när man fastar?

Abu Bakr ibn ‘Abd al-Rahman rapporterade från ett antal följeslagare att de hade sett Allahs Sändebud ﷺ hälla vatten över sitt huvud medan han fastade på grund av törst eller extrem värme. Detta har återberättats av Ahmad, Malik och Abu Dawud med en traderingskedja som är sahih. Al-Bukhari och Muslim rapporterade från &lsquo) ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså) ... Visa mer

Dela och tipsa!