Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Är det tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda?

Det är tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda. Detta baseras på Profetens ﷺ uttalande: ”Alla handlingar baseras på avs) ... Visa mer

Kan man recitera qunut i witr-bönen?

Det är sunnah att utföra qunut-åkallan[1] i witr-bönen under hela året. Ahmad, al-Tirmidhi, al-Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah och andra återberättade att al-Hasan ibn ‘Ali sade: ”Allahs Sändebud ﷺ lärde mig [följande] ord att säga under witr-bönen: ‘O Allah! Vägled mig) ... Visa mer

Får kvinnor och barn närvara vid ‘id-bönen?

Shari’an kräver att kvinnor och barn går ut för att närvara under ‘id-bönerna. Detta inkluderar gifta, ogifta, unga, gamla eller menstruerande kvinnor. Umm ‘Atiyah rapporterade: ”Vi beordrades att gå ut med de ogifta och menstruerande kvinnorna på de två ‘id för att bevittna det goda och muslimernas åkallanden) ... Visa mer

Är det bra att gå olika vägar från och till ‘id-bönen? Och när kan ‘id-bönen bes?

Majoriteten av kunskapens folk menar att det är rekommenderat att en person går till bönen via en väg och återvänder hem via en annan, oavsett om det är imamen eller medlemmar ur församlingen. Jabir rapporerade: ”På ‘id-dagarna tog Profeten ﷺ olika vägar.” Detta har återberättats av al-Bukhari. Abu Hurayrah sa) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Tas zakah på handelsvaror?

Majoriteten av de lärda bland följeslagarna, efterföljarna, generationen efter dem och juristerna som kom därefter menade att zakah på handelsvaror är obligatoriskt. Abu Dawud och al-Bayhaqi rapporterade att Samurah ibn Jundub sade: ”Profeten ﷺ brukade beordra oss att betala sadaqah från [handelsvarorna] som vi hade till salu.” Al-Daraqutni och al-) ... Visa mer

Vilken är växter och frukters nisab?

Merparten av de lärda menar att det inte finns någon zakah på växter och frukter till dess att de uppnår fem awsuq. Vidare blir detta applicerbart endast efter att agnet, strået och skalet har avlägsnats. Zakah-beloppet är dock tio awsuq om skalet inte avlägsnas. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Det finns ingen sadaqah (zaka) ... Visa mer

När ska zakah tas på växter och frukter?

Zakah ska betalas på växter när fröna mognar och är redo att gnuggas av, och på frukt ska zakah betalas när den är mogen. När det gäller exempelvis dadlar är indikatorn deras ljushet eller röda färg, och med vindruvor deras söthet. Zakah ska betalas endast efter att fröna har skalats eller efter att frukterna har torkats) ... Visa mer

Måste barn fasta?

Trots att de unga inte är skyldiga till att fasta, är det korrekt för deras förmyndare att uppmuntra dem till att fasta, detta så att de blir vana att fasta vid tidig ålder. De får fasta så länge som de är kapabla till det och sedan bryta fastan. Al-Rabi’ah bint Mu’awiyah rapporterade: ”På ‘ashura-dagens morgon s&) ... Visa mer

Vem får bryta fastan? Måste de gottgöra detta på något sätt?

Det är tillåtet för gamla män och kvinnor att bryta fastan, likaså för de kroniskt sjuka och de som måste utföra krävande arbeten under svåra förhållanden och som inte kunde hitta något annat sätt att försörja sig på. Det är tillåtet för dessa människor att bryta fastan, eftersom deras) ... Visa mer

Bör man fasta sex dagar under shawwal?

Abu Ayyub al-Ansari rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Den som fastar under månaden ramadan och sedan följer [upp] den med sex dagar i shawwal, kommer att [belönas] som att han hade fastat hela året.” Detta har återberättats av ”gruppen”, med undantag av al-Bukhari och al-Nasa’i. Enligt Ahmad kan man antingen fasta dess) ... Visa mer

Vad är konsekvenserna om man äter, dricker eller har samlag medan man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har infallit?

Om man äter, dricker eller har samlag för att man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har inträffat. I sådana här fall måste en person ta igen dagen, enligt merparten av de lärda och de fyra imamerna. Det finns dock meningsskiljaktighet i denna fråga. Ishaq, Dawud, Ibn Hazm, ‘Ata, ‘Urwah, al-Hasan al-Basri och Mujahid vidh&o) ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså) ... Visa mer

Är det förbjudet att ha samlag när man utför hajj?

Samlag annullerar hajj. ‘Ali, ‘Umar och Abu Hurayrah gav en dom angående en man som hade samlag med sin fru under ihram. I denna dom sade de: ”Båda måste fullborda sin hajj, men de måste även utföra ännu en hajj nästa år och slakta ett djur.” Abu’l-Abbas al-Tabari sade: ”Om en muhrim hade samlag med sin fr) ... Visa mer

Dela och tipsa!