Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vilka handlingar är från fitrah?

För Sina Profeter och de som följer dem, har Allah valt specifika handlingar som de ska utföra. Dessa handlingar skiljer dem från resten av mänskligheten, och de kallas för sunan al-fitrah (handlingarna som överensstämmer med människans natur). Dessa är: Omskärelse, att raka pubeshår och att avlägsna hår frå) ... Visa mer

Hur många rak’at ber man i tahajjud?

Det finns inte ett specifikt antal rak’at som måste utföras under tahajjud-bönen, likaså finns det ingen maximal gräns som måste uppnås. Den uppfylls även om man endast ber witr-bönen med en rak’ah efter den obligatoriska nattbönen (‘isha). Samurah ibn Jundub sade: ”Allahs Sändebud ﷺ instruerade oss att be under) ... Visa mer

Vilken distans måste man färdas för att kunna förkorta bönen?

Slutsatsen som dras från Koranversen är att allt resande, oavsett om det är långt eller kort, som inkluderas i den lingvistiska definitionen av ordet ”resa”, skulle vara tillräckligt för en person att förkorta sin bön, att kombinera dem och att bryta fastan. Det finns inget i sunnan som begränsar denna generella term till en specifik inne) ... Visa mer

Straffas den som inte betalar zakah?

Allah säger: ”Troende! Många rabbiner och kyrkans lärda män lägger med orätt beslag på [andras] egendom och spärrar Guds väg [för andra]. De som samlar skatter av guld och silver och inte ger av detta för Guds sak, låt dem veta att ett plågsamt straff [väntar dem] den dag då dessa [skatter] skall glödgas i ) ... Visa mer

Vad händer om en person dör före han har gett zakah?

Om en person dör före han har betalat zakah, måste den tas från hans kvarlåtenskap. Enligt al-Shafi’i, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är det obligatoriskt att zakah betalas från den avlidne personens egendom, och denna betalning får företräde framför skulder, legat och arv, baserat på Allahs ord i Koranen: ”[…] ef) ... Visa mer

Vem får zakah?

I Koranen specificerar Allah åtta kategorier av människor som har rätt till att motta zakah: ”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [fö) ... Visa mer

Tar man igen de dagar som man på grund av en giltig anledning inte har fastat?

Det är tillåtet för de som inte är kroniskt sjuka och för de resande att bryta fastan under ramadan, men de måste ta igen fastedagarna som de har missat. Allah säger i Koranen: ”Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar […]” (2:184). Mu’adh sade: ”Sannerligen gjorde A) ... Visa mer

Får man hälla vatten över sig eller dylikt när man fastar?

Abu Bakr ibn ‘Abd al-Rahman rapporterade från ett antal följeslagare att de hade sett Allahs Sändebud ﷺ hälla vatten över sitt huvud medan han fastade på grund av törst eller extrem värme. Detta har återberättats av Ahmad, Malik och Abu Dawud med en traderingskedja som är sahih. Al-Bukhari och Muslim rapporterade från &lsquo) ... Visa mer

När börjar och slutar i’tikaf?

Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påb&) ... Visa mer

Vilka handlingar annullerar i’tikaf?

Om en person utför en av följande handlingar kommer dennes i’tikaf att nullifieras: 1) Att avsiktligen lämna moskén utan någon anledning, även om det endast är under en kort period. Om man gör detta anses man inte stanna kvar i moskén, vilket är en av i’tikafs principer. 2) Att överge sin tro på islam, då de) ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså) ... Visa mer

Kan man fasta på ‘Arafah-dagen?

Det är bekräftat att Profeten ﷺ inte fastade på ‘Arafah-dagen. Profeten ﷺ sade: ”Sannerligen är ‘Arafah-dagen, offerdagen (yawm al-nahr) och ayyam al-tashriq (den 10:e, 11:e och och 12:e dhu’l-hijjah) våra festdagar. Dessa är dagar för ätande och drickande.” Det är även bekräftat att Profeten ﷺ förbjö) ... Visa mer

När kan ‘umrah utföras?

Majoriteten av de lärda är av åsikten att ‘umrah får utföras när som helst under året. Abu Hanifah ansåg dock att det finns fem dagar då det är ogillat att utföra ‘umrah: ‘Arafah-dagen, nahr-dagen (den 10:e dhu’l-hijjah) och de tre tashriq-dagarna (den 11:e, 12:e och 13:e dhu’l-hijjah). Abu Yusuf menade a) ... Visa mer

Dela och tipsa!