Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vilka handlingar annullerar inte wudu’?

Att röra en kvinna. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-Haqq: ”Jag känn) ... Visa mer

Är det tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda?

Det är tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda. Detta baseras på Profetens ﷺ uttalande: ”Alla handlingar baseras på avs) ... Visa mer

Är det bra att gå olika vägar från och till ‘id-bönen? Och när kan ‘id-bönen bes?

Majoriteten av kunskapens folk menar att det är rekommenderat att en person går till bönen via en väg och återvänder hem via en annan, oavsett om det är imamen eller medlemmar ur församlingen. Jabir rapporerade: ”På ‘id-dagarna tog Profeten ﷺ olika vägar.” Detta har återberättats av al-Bukhari. Abu Hurayrah sa) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Vad händer om en person dör före han har gett zakah?

Om en person dör före han har betalat zakah, måste den tas från hans kvarlåtenskap. Enligt al-Shafi’i, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är det obligatoriskt att zakah betalas från den avlidne personens egendom, och denna betalning får företräde framför skulder, legat och arv, baserat på Allahs ord i Koranen: ”[…] ef) ... Visa mer

Tas zakah på skuld?

Skulder är av två typer: 1) en skuld som erkänns av gäldenären med villigheten att betala av den; 2) en skuld som inte erkänns, antingen på grund av att lånetagaren är insolvent eller att dess betalning är senarelagd. I det första fallet har de lärda formulerat följande åsikter: 1) ‘Ali, al-Thawri, Abu Thawr, ha) ... Visa mer

Tas zakah på begravda skatter?

Att det är obligatoriskt med zakah på rikaz och ma’din visar ett uttalande som tillskrivs Abu Hurayrah: ”Profeten ﷺ sade: ‘Det finns ingen kompensation för den som dödas eller såras av ett djur, faller in i en brunn eller på grund av arbete i gruvor; men det är obligatorisk med en femtedel (khums) på rikaz.’” Ibn al-Mundhir) ... Visa mer

Kan man ge zakah till en person som reser?

De lärda är eniga om att en resande som är strandad i ett främmande land bör ges zakah om han saknar medlen för att uppnå sina mål. Givandet av zakah är här knutet till villkoret att resan måste ha utförts för islamiskt sett acceptabla anledningar. Just vad en sådan resa innefattar är en öppen fråga. Den f&o) ... Visa mer

Hur mycket betalas i zakah al-fitr?

Den nödvändiga mängden zakah al-fitr är en sa’[1] vete, korn, russin, torr keso (aqit), ris, spannmål eller liknande produkter som anses vara stapelföda (qut). Enligt Abu Hanifah är det tillåtet att sätta åt sådan, som zakah al-fitr, något med lika värde, och han sade) ... Visa mer

Måste barn fasta?

Trots att de unga inte är skyldiga till att fasta, är det korrekt för deras förmyndare att uppmuntra dem till att fasta, detta så att de blir vana att fasta vid tidig ålder. De får fasta så länge som de är kapabla till det och sedan bryta fastan. Al-Rabi’ah bint Mu’awiyah rapporterade: ”På ‘ashura-dagens morgon s&) ... Visa mer

Tar man igen de dagar som man på grund av en giltig anledning inte har fastat?

Det är tillåtet för de som inte är kroniskt sjuka och för de resande att bryta fastan under ramadan, men de måste ta igen fastedagarna som de har missat. Allah säger i Koranen: ”Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar […]” (2:184). Mu’adh sade: ”Sannerligen gjorde A) ... Visa mer

Får man pussas när man fastar om personen kan tygla sig själv?

Det är bekräftat att ‘A’ishah sade: ”Profeten ﷺ brukade pussa och krama när han fastade, för han hade mest kontroll av alla er över sina begär.” ‘Umar sade: ”Jag var exalterad en gång och pussade [min hustru] när jag fastade. Jag gick till Profeten ﷺ och sade: ‘I dag utförde jag en hemsk handling – jag p) ... Visa mer

Vad gör en person som har mat i munnen när fajr infaller eller om han har samlag med sin fru när fajr infaller?

Om någon har mat i sin mun när fajr infaller, bör han spotta ut det. Om han har samlag (med sin fru) vid den tidpunkten, bör han upphöra omedelbart. Om han gör det, är hans fasta fortfarande giltig. Om han fortsätter att utföra dessa handlingar vid den tidpunkten, kommer hans fasta att brytas. Al-Bukhari och Muslim återberättade från ) ... Visa mer

Vilka handlingar är tillåtna under i’tikaf?

Följande handlingar är tillåtna för den som utför i’tikaf: 1) Personen får lämna platsen för sin i’tikaf och säga adjö till sin fru. Safiyyah rapporterade: ”Profeten ﷺ utförde i’tikaf, och jag gick och besökte honom under natten. Jag talade med honom, och sedan reste jag mig för att gå. Han gick up) ... Visa mer

Dela och tipsa!