Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 194 : Hur utförs qunut?


Svar: Det är tillåtet att utföra qunut före man bugar (ruku’) eller när man står upp efter att ha bugat. Humayd sade: ”Jag frågade Anas: ‘Är qunut före eller efter bugningen?’ Han svarade: ‘Vi utförde den före eller efter.’” Detta har återberättats av Ibn Majah och Muhammad ibn Nasr. I Fath al-bari poängterar Ibn Hajar att hadithens traderingskedja är felfri. Om man utför qunut före bugningen, bör man utföra takbir och lyfta sina händer efter recitationen, och på samma sätt utföra ännu en takbir efter qunut och sedan buga. Detta har rapporterats från somliga följeslagare. Vissa lärda anser att det är rekommenderat att lyfta sina händer när man utför qunut, medan andra menar att händerna inte bör lyftas. Angående att stryka händerna över ansiktet efter att man har reciterat qunut sade al-Bayhaqi: ”Det är rekommenderat att man inte gör detta, utan man bör hålla sig till det som de tidigare generationerna gjorde. De lyfte sina händer, men strök inte händerna över sina ansikten under bönen.”
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...