Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 299 : Får man ge zakah till icke troende och ateister?


Juristerna är eniga om att icke-troende och ateister inte får ges zakah. I hadithen som det står: ”Zakah tas från de rika och ges tillbaka till de fattiga”, åsyftar ”de rika” rika muslimer och ”de fattiga” fattiga muslimer. Ibn al-Mundhir sade att alla lärda är överens om att den fria muslimska medborgaren (dhimmi) inte får ta emot zakah. Undantag till denna regel är de människor vars hjärtan lutar mot islam. Det är dock tillåtet att ge en dhimmi från den icke obligatoriska välgörenheten (tatawwu’). Koranen alluderar till de troendes egenskaper och säger: ”[…] de som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta – oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan]” (76:8). Detta stöds även av följande hadith: ”Var snäll mot din mor.” Kvinnan i detta fall var icke-troende.
Dela och tipsa!