Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 198 : Kan man recitera qunut i de fem obligatoriska bönerna?


Svar: Det är legitimt att recitera qunut högt i vilken som helst av de fem dagliga bönerna, under de tider som muslimer möts av svårigheter och katastrofer. Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud () utförde qunut regelbunet under en månad i dhuhr-bönen, ‘asr-bönen, maghrib-bönen, ‘isha-bönen och fajr-bönen. I slutet av varje bön, efter att han hade sagt ”Allah hör den som prisar Honom” i den sista rak’ah, brukade han utföra åkallanden mot Re’l, Dhakwan och ‘Usiyyah[1] från Banu Sulaym, och folket bakom honom sade ”amin”. Detta har återberättats av Ahmad och Abu Dawud, som lade till att dessa tre individer hade dödat delegaterna som Profeten () sände till dem. ‘Ikrimah sade: ”Detta var hur qunut började.” Abu Hurayrah rapporterade att när Profeten () ville utföra åkallanden mot eller för någon, brukade han utföra qunut efter att han hade bugat (utfört ruku’). Ibland sade han: ”Allah hör den som prisar Honom. Vår Herre, lov och pris tillkommer Dig. O Allah! Rädda al-Walid ibn al-Walid, Salamah ibn Hisham, ‘Iyash ibn Abi Rabi’ah och de förtryckta [och svaga] troende. O Allah! Låt svårigheter och påfrestning drabba stammen Mudhar och ge dem pestfyllda år såsom de under Yusufs tid.” Han brukade säga detta högt under vissa av sina böner. Under morgonbönen brukade han säga: ”O Allah! Förbanna den och den”, och han förbannade två arabiska stammar till dess att Allah uppenbarade: ”Det ankommer inte på dig [Muhammad] att bestämma om [Gud] skall ta emot deras ånger eller straffa dem – de är orättfärdiga människor” (3:128). Detta har återberättats av Ahmad och al-Bukhari.
[1] Detta är de klaner som påstod sig ha omfamnat islam, men när Profeten skickade sjuttio lärare till dem, förrådde och dödade de dem.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...