Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 318 : Vem måste ta igen missade fastedagar?


De lärda är eniga om att det är obligatoriskt för menstruerande kvinnor och kvinnor som blöder efter barnafödsel (postnatal blödning) att bryta fastan och ta igen de missade dagarna senare. Al-Bukhari och Muslim rapporterade att ‘A’ishah sade: ”När vi menstruerade under Profetens () livstid, beordrades vi att ta igen de fastedagar som vi hade missat, men vi beordrades inte att ta igen de böner som vi hade missat [på grund av menstruationen].”
Dela och tipsa!