Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 304 : När ska zakah al-fitr betalas?


Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är då som fastan i ramadan avslutas. Abu Hanifah, al-Layth, al-Shafi’i (enligt hans ursprungliga åsikt) och Malik (i den andra rapporten från honom) menade att zakah al-fitr ska betalas när fajr infaller på ‘id-dagen. Dessa två åsikter blir relevanta om ett barn föds efter solnedången men före gryningen på ‘id-dagen; frågan är då huruvida zakah al-fitr är obligatorisk för spädbarnet eller inte. Enligt den första åsikten är det inte det eftersom födelsen ägde rum efter den föreskrivna tiden. Enligt den andra åsikten ska den betalas eftersom födseln ägde rum inom den föreskrivna tidsperioden. 
Dela och tipsa!