Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 204 : Kan man be tarawih både individuellt i ens hem och med en grupp?


Det är tillåtet att be tarawih i samling eller ensam. Majoriteten av de lärda föredrar att tarawih bes i samling. Som nämnt över, bad Profeten () tarawih i samling med muslimerna, men han slutade eftersom han fruktade att det skulle bli obligatoriskt. ‘Umar var den som samlade muslimerna för att be tarawih bakom en imam. ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Qari rapporterade: ”Under en av ramadans nätter, gick jag med ‘Umar till moskén och [vi såg att] folket bad i olika grupper. Somliga bad för sig själva och andra bad i smågrupper. ‘Umar sade: ‘Jag tror att det hade varit bättre om jag samlade dem under en imam.’ Han gjorde detta och utsåg Ubayy ibn Ka’b för att leda bönen. Sedan gick jag [till moskén] med honom [‘Umar] under en annan natt, och alla människor bad bakom en imam. ‘Umar sade: ‘Vilken god innovation (bid’ah) detta är’, men det är bättre att sova och skjuta upp den [bönen] till nattens senare hälft.” Folket utförde [dock] bönen i början av natten. Detta har återberättats av al-Bukhari, Ibn Khuzaymah, al-Bayhaqi och andra.
Dela och tipsa!