Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 258 : Kan ‘id-bönen utföras i en moské?


‘Id-bönen kan utföras i moskén, men det är rekommenderat att utföra den på en plats utanför staden, så länge det inte finns någon ursäkt eller anledning att inte göra så (dvs. på grund av regn och så vidare). Profeten () utförde de två ‘id-bönerna i utkanten av Madinah, och han bad aldrig dessa i sin moské utom en gång då det regnade. Abu Hurayrah rapporterade att det regnade på ‘id-dagen, så Profeten () ledde dem i ‘id-bön i moskén. Denna hadith har återberättats av Abu Dawud, Ibn Majah och al-Hakim, och dess traderingskedja innehåller en okänd återberättare. Al-Hafidh sade i al-Talkhis: ”Dess traderingskedja är svag”, och al-Dhahabi sade: ”Denna hadith förkastas.”
Dela och tipsa!