Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 333 : Får man pussas när man fastar om personen kan tygla sig själv?


Det är bekräftat att ‘A’ishah sade: ”Profeten () brukade pussa och krama när han fastade, för han hade mest kontroll av alla er över sina begär.” ‘Umar sade: ”Jag var exalterad en gång och pussade [min hustru] när jag fastade. Jag gick till Profeten () och sade: ‘I dag utförde jag en hemsk handling – jag pussade min hustru när jag fastade.’ Profeten () frågade: ‘Vad anser du om att skölja med vatten medan man fastar?’ Jag sade: ‘Det är inget fel med det.’ Profeten sade: ‘Så vad handlar frågan om?’” Ibn al-Mundhir sade: ”‘Umar, Ibn ‘Abbas, Abu Hurayrah, ‘A’ishah, ‘Ata, al-Sha’bi, al-Hasan, Ahmad och Ishaq tillåter pussande. Hanafi-rättsskolan och shafi’i-rättsskolan menar att det är ogillat om det väcker ens begär. Det är inte ogillat om det inte gör det, men det är bättre att undvika det.” Det finns ingen skillnad mellan en gammal man och en ung man i denna fråga. Frågan är huruvida pussen väcker ens begär. Om den gör det är det ogillat. Om den inte gör det är det inte ogillat, men det är bäst att undvika det. Det är oväsentligt huruvida pussen är på kinden eller munnen, och så vidare. Beröring med handen eller omkramning följer samma regel som pussandet.
Dela och tipsa!