Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 459 : Är det sunnah att utföra en bön på två rak’at efter tawaf?


Svar: Det är sunnah att utföra en bön bestående av två rak’at efter att man har avslutat tawaf vid Ibrahims plats (frid vare med honom), eller vid någon annan plats i den heliga moskén, oavsett om det är en frivillig eller obligatorisk tawaf (såsom under hajj eller ‘umrah). Jabir rapporterade: ”När Profeten () kom till Makkah gick han runt Ka’bah sju gånger, och sedan gick han till Ibrahims plats och reciterade versen: ‘Välj därför platsen där Abraham [en gång] stod för er bön’ (2:125). Han bad bakom den, och därefter gick han till den svarta stenen och pussade den.” Detta har återberättats av al-Tirmidhi, som ansåg att det är en sund hadith. I denna bön på två rak’at är det sunnah att recitera Surah al-Kafirun i den första rak’ah och Surah al-Ikhlas i den andra rak’ah, efter att man har reciterat Surah al-Fatihah. Detta har återberättats av Muslim och andra. Dessa två rak’at får utföras när som helst under dagen eller natten, inklusive under de förbjudna tiderna. Jubayr ibn Mut’im rapporterade att Profeten () sade: ”O Banu ‘Abd Manaf! Hindra inte någon från att utföra tawaf runt Ka’bah. Man får be [i den heliga moskén] när som helst under dagen och natten.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud och al-Tirmidhi, som ansåg att hadithen är sund. Al-Shafi’i och Ahmad är av denna åsikt (dvs. angående innehållet i hadithen). Trots att det är sunnah att utföra denna bön på två rak’at efter tawaf i den heliga moskén, kan den även utföras utanför moskén. Umm Salamah rapporterade att hon utförde en tawaf runt Huset ridande, men hon utförde inte bönen på två rak’at förrän hon hade lämnat moskén. Detta har återberättats av al-Bukhari. Malik rapporterade från ‘Umar att han utförde dessa två rak’at i dalen Dhu Tuwa. Al-Bukhari har även rapporterat att ‘Umar bad dessa två rak’at utanför den heliga moskén. Om man utför en föreskriven bön efter tawaf behöver man inte utföra denna bön på två rak’at. Detta är shafi’i-rättsskolans åsikt, vilken överensstämmer med Ahmads välkända position. Maliki-rättsskolan och hanafi-rättsskolan menar att dessa två rak’at måste utföras och att ingen annan bön kan ersätta dem.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...