Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 344 : När börjar och slutar i’tikaf?


Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påbörja den före solen går ned. Al-Bukhari rapporterade från Abu Sa’id att Profeten () sade: ”Den som utför i’tikaf med mig ska utföra i’tikaf under de tio sista [nätterna].” De tio åsyftar de tio sista nätterna som börjar natten till den 20:e eller den 21:e. Vad gäller uttalandet att, när Profeten () ville utföra i’tikaf, brukade han be morgonbönen och sedan gå till platsen för hans i’tikaf, betyder detta att han brukade gå till platsen som han hade förberett för sin avskildhet, men tiden då han faktiskt gick in i moskén för sin avskildhet var i början av natten. Enligt Abu Hanifah och al-Shafi’i måste den som utför i’tikaf under ramadans tio sista dagar lämna moskén efter solnedgången den sista dagen i månaden. Malik och Ahmad menade att det är acceptabelt att lämna efter solnedgången, men de föredrar att individen stannar kvar i moskén till tiden för ‘id-bönen. Al-’Athram rapporterade från Abu Ayyub att Abu Qulabah brukade stanna i moskén under natten före ‘id-bönen och gick sedan till ‘id-bönen. Under sin i’tikaf hade han ingen matta eller bönematta att sitta på. Han brukade sitta på samma sätt som vem som helst. Abu Ayyub sade: ”Jag kom till honom på ‘id-dagen och Juwayriyah Muzinah satt i hans knä. Jag trodde att det var en av hans döttrar, men det var en slav som han hade frigett, och han kom på det sättet till ‘id-bönen.” Ibrahim sade: ”Folket föredrog att den som utförde i’tikaf under ramadans tio sista dagar stannade i moskén under natten till ‘id, och att han sedan gick till ‘id-bönen från moskén. Om en individ avger ett löfte om att utföra i’tikaf under ett specifikt antal dagar, eller att han vill göra så frivilligt, då bör han påbörja sin i’tikaf före gryningen och lämna när allt ljus från solen har försvunnit, oavsett om det är under ramadan eller någon annan tid. Om han avgav löftet att utföra i’tikaf under en natt eller ett specifikt antal nätter, eller om han vill göra så frivilligt, då bör han påbörja sin i’tikaf före solen har stigit ned helt, och han får lämna när det är tydligt att gryningen har infallit. Ibn Hazm sade: ”Natten börjar när solen stiger ned och den avslutas i och med gryningen. Dagen börjar med gryningen och fullbordas vid solnedgången. Detta är inte ett villkor för någon utom om han vill eller avser uppfylla det. Om man avger ett löfte eller vill utföra i’tikaf frivilligt i en månad, bör man börja den första dagen i månaden. Personen bör träda in i moskén före solen har stigit ned helt och han får lämna efter att solen har stigit ned helt i slutet av månaden – oavsett om det är ramadan eller inte.”
Dela och tipsa!