Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 454 : Kan man recitera Koranen under tawaf?


Svar: En person får recitera Koranen medan han utför tawaf, eftersom syftet med tawaf är att minnas Allah och Koranen är en påminnelse och åminnelse av Allah. ‘A’ishah rapporterade att Profeten () sade: ”Tawaf runt Allahs hus, att gå mellan Safa och Marwah och att kasta småstenarna på jamarat har upprättats för att minnas Allah.” Detta har återberättats av Abu Dawud och al-Tirmidhi, som ansåg att det är en sund hadith.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...