Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 312 : Räcker det med att månen syns någonstans på jorden för att det ska bli obligatoriskt för alla muslimer att fasta?


Enligt majoriteten av de lärda, är det oväsentligt huruvida nymånen har siktats på en annan plats. Med andra ord: efter att nymånen har siktats var som helst på jorden, blir det obligatoriskt för alla muslimer att börja fasta, som Allahs Sändebud () sade: ”Fasta när den har siktats och bryt fastan när den har siktats.” Denna hadith är ett generellt uttalande som riktas mot hela den muslimska världen, det vill säga: ”om någon av er siktar månen på någon plats, då kommer det att vara en siktning för alla människor.” Enligt ‘Ikrimah, al-Qasim ibn Muhammad, Salim, Ishaq, den korrekta åsikten i hanafi-rättsskolan och den valda åsikten i shafi’i-rättsskolan, ska varje ”land” (eller område) ta hänsyn till sin egen siktning och inte nödvändigtvis följa andras siktningar. Detta baseras på vad Kurayb sade: ”När jag var i Sham uppenbarade sig ramadans nymåne på torsdag kväll. Jag återvände till Madinah i slutet av månaden. Väl där frågade Ibn ‘Abbas: ‘När såg ni människor nymånen?’ Jag svarade: ‘Vi såg den på torsdag kväll.’ Han sade: ‘Såg du den själv?’ Jag svarade: ‘Ja, folket såg den, och de och Mu’awiyah fastade.’ Han sade: ‘Men vi såg den på fredag kväll. Vi kommer inte att sluta fasta förrän vi har fullbordat trettio dagar eller siktat nymånen.’ Jag sade: ‘Är inte Mu’awiyahs siktning och fastande tillräckligt för er?’ Han svarade: ‘Nej … Detta är Allahs Sändebuds () order.’” Detta har återberättats av Ahmad, Muslim och al-Tirmidhi. Om hadithen sade al-Tirmidhi: ”Den är hasan sahih gharib. Lärda agerar i enlighet med denna hadith. Varje land har sin siktning.” I Fath al-’alam sharh bulugh al-maram står det: ”[Åsikten] som är närmast [sanningen] är att varje land och områdena som är kopplade till det följer sin siktning.”
Dela och tipsa!