Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 467 : Måste man vara rituellt ren för att utföra sa’i?


Svar: Merparten av de lärda anser att rengöring inte är nödvändigt för att utföra sa’i mellan Safa och Marwah, baserat på det som Profeten () sade till ‘A’ishah en gång när hon menstruerade. Han () sade till henne: ”Du får utföra alla riter [för hajj] såsom de andra vallfärdarna gör, med undantag av att utföra tawaf runt Ka’bah, som du får göra när du är ren och inte längre menstruerar.” Detta har återberättats av Muslim. ‘A’ishah och Umm Salamah sade: ”En kvinna som utför tawaf, utför en bön bestående av två rak’at [vid Ibrahims plats] och sedan finner att hon har börjat menstruera, får utföra sa’i mellan Safa och Marwah. Detta har återberättats av Sa’id ibn Mansur. Det är dock rekommenderat att befinna sig i ett fullständigt rent tillstånd när man utför diverse riter under hajj och ‘umrah, eftersom renlighet är lovvärt i islam.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...