Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 453 : Hur utför man tawaf?


Svar: Att utföra tawaf. 1) Man måste börja tawaf (att gå runt Ka’bah) med sin högra axel blottad, och Ka’bah på sin vänstra sida, medan man är vänd mot den svarta stenen; om det är möjligt pussar man den svarta stenen, men annars rör man den med sin hand eller pekar i dess riktning, och man säger: Bismillahi wallahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bikitabika wa wafa’an bi ‘adhika wa ittiba’an li sunnati nabiyyi sallallahu ‘alayhi wa sallam ”I Allahs namn. Allah är störst. [Jag börjar denna tawaf med] tro på Dig, med att bekräfta sanningen i Din Bok, med att uppfylla mitt förbund med Dig och med att följa Profetens () exempel.” 2) Det är rekommenderat att jogga lätt under de tre första varven runt Ka’bah. Man ska gå fort, hålla sig nära Ka’bah så mycket som det går och ta korta steg. Under de nästa fyra varven ska man gå i normal takt. Om man inte har möjlighet att jogga eller komma närmare Ka’bah, eftersom det är mycket folk runt den, då får man utföra sin tawaf på vilket sätt som helst. Att röra det jemenitiska hörnet (al-rukn al-yamani) är uppmuntrat, likaså att man pussar eller rör den svarta stenen under varje varv, om det är möjligt. 3) Att minnas Allah och att åkalla Honom så mycket som möjligt är uppmuntrat. För detta syfte får man välja vilken åkallan som man än vill och känner sig bekväm med, utan att begränsa sig någon åkallan eller upprepa vad andra som är runt en säger. Det finns ingen fastställd åkallan som har föreskrivits för detta syfte. De åkallanden som somliga människor anser vara föreskrivna under diverse varv runt Ka’bah är inte autentiska. Inga sådana åkallanden har rapporterats från Profeten (). Man bör be för sig själv, sin familj och sina muslimska syskon för det goda i detta liv och i det nästkommande.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...