Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 260 : Är det bra att gå olika vägar från och till ‘id-bönen? Och när kan ‘id-bönen bes?


Majoriteten av kunskapens folk menar att det är rekommenderat att en person går till bönen via en väg och återvänder hem via en annan, oavsett om det är imamen eller medlemmar ur församlingen. Jabir rapporerade: ”På ‘id-dagarna tog Profeten () olika vägar.” Detta har återberättats av al-Bukhari. Abu Hurayrah sade: ”När Profeten () gick till ‘id-bönen, brukade han återvända [hem] via en annan väg.” Detta har återberättats av Ahmad, Muslim och al-Tirmidhi. Det är tillåtet att återvända via samma väg som man tog till musallan. Bakr ibn Mubashir sade: ”Jag brukade gå med Profetens () följeslagare till musallan på ‘id al-adha och ‘id al-fitr, och vi passerade genom en särskild dal i Madinah till dess att vi kom till böneplatsen och bad med Allahs Sändebud (). Vi återvände sedan till våra hem via samma dal.” Detta har återberättats av Abu Dawud, al-Hakim och al-Bayhaqi i hans Tarikh. Ibn al-Sakin sade att hadithens traderingskedja är acceptabel.
Dela och tipsa!