Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 311 : Hur bestäms det att månaden ramadan har infallit?


Denna händelse bekräftas genom att nymånen siktas – även om den siktas av endast en rättfärdig person – eller genom att trettio av sha’bans (månaden före ramadan) dagar har passerat. Ibn ‘Umar sade: ”Folket tittade efter nymånen, och när jag rapporterade till Allahs Sändebud () att jag hade sett den, [började] han fasta och han beordrade folket att fasta.” Detta har återberättats av Abu Dawud, al-Hakim och Ibn Hibban, och den senare graderade hadithen som sahih. Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud () instruerade: ”Fasta efter att ni har sett den [nymånen] och avsluta fastan [i slutet av månaden] när ni ser den. Om den är gömd för er, vänta då till dess att trettio av sha’bans dagar har passerat.” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Al-Tirmidhi kommenterade dessa rapporter och sade: ”Merparten av de lärda människorna agerar i enlighet med dessa rapporter. De säger att det är korrekt att acceptera en persons bevis för att bestämma när fastan börjar. Det är åsikten som hölls av Ibn al-Mubarak, al-Shafi’i och Ahmad.” Al-Nawawi sade att detta är den sundaste åsikten. Vad gäller nymånen för månaden shawwal (som tillkännager att fastan har avslutats), bekräftas den genom fullbordandet av trettio dagar i ramadan, och merparten jurister menar att nymånen måste ha siktats av minst två rättfärdiga vittnen. Abu Thawr gjorde dock ingen skillnad på shawwals nymåne och ramadans nymåne. I båda fall accepterar han en (1) rättfärdig persons vittnesmål. Ibn Rushd sade: ”Abu Bakr ibn al-Mundhirs åsikt, som även är Abu Thawrs och, från vad jag misstänker, dhahiri-rättsskolans åsikt, stöds av följande argument som har getts av Abu Bakr ibn al-Mundhir: det finns fullständig enighet om att det är obligatoriskt att bryta fastan, att avstå från att äta baseras på en persons rapport och att situationen måste vara på detta sätt för början av månaden och slutet av månaden, då båda dessa helt enkelt är tecken som skiljer mellan tiden då man fastar och tiden då man inte fastar.” Al-Shawkani sade: ”Om det inte finns något autentiskt som har rapporterats som förklarar att man måste ha två vittnen för [att avgöra] månadens slut, då är det uppenbart, via analogi, att ett vittne är tillräckligt, eftersom det är tillräckligt för månadens början. Dyrkan som baseras på acceptansen av en rapport pekar mot faktumet att sådana entalssäregna rapporter accepteras i alla frågor, om det inte finns något bevis som specificerar specifika falls säregenhet, såsom antalet vittnen vad gäller frågor [som handlar] om tillgångar och så vidare. Uppenbarligen är detta Abu Thawrs åsikt.”
Dela och tipsa!