SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 10, Visa 1 till 10 av 10

Hur många rak’at är sunnah-bönen vid dhuhr?

Det har rapporterats att dhuhrs sunnah-rak’at är fyra, sex eller åtta. Rapporter om fyra rak’at. Ibn ‘Umar sade: ”Vi observerade och bevarade tio sunnah-rak’at från Profeten ﷺ: [han bad] två före dhuhr och två efter, två efter maghrib i sitt hus, två efter ‘isha i sitt hus och två före fajr.” Det ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen vid maghrib?

Det är sunnah att be två rak’at efter maghrib. Tidigare nämnde vi att Ibn ‘Umar rapporterade att Profeten ﷺ inte brukade missa dem. Det är rekommenderat att man i dessa två sunnah-rak’at, efter al-Fatihah, reciterar Surah al-Kafirun och Surah al-Ikhlas. Ibn Mas’ud sade: ”Jag kan inte räkna antalet gånger som jag hörde All ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen före ‘asr?

Två eller fyra rak’at före ‘asr. Många hadither har återberättats om denna sunnah-bön och alla stöder varandra. Ibn ‘Umar rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Må Allah vara barmhärtig mot en person som ber fyra rak’at före ‘asr-bönen.” Denna hadith har återberättats av Ahmad, Abu Dawud ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen före maghrib?

Två rak’at före maghrib. Al-Bukhari återberättade, från ‘Abdullah ibn Mughaffal, att Profeten ﷺ sade: ”Be före maghrib, be före maghrib”, och efter att han utropade det en tredje gång sade han: ”För den som vill göra det”, eftersom han inte ville att folket skulle ta det som en sunnah. Ibn Hibban återb ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen före ‘isha?

Två rak’at före ‘isha. ‘Abdullah ibn Mughaffal rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Mellan varje adhan och iqamah finns det en bön.” Efter att Profeten sade dessa ord en tredje gång lade han till: ”För den som vill [be den].” Detta har återberättats av gruppen. Ibn Hibban rapporterade från Ibn al-Zubayr att Profet ... Visa mer

Hur många rak’at består witr-bönen av?

Det är tillåtet att utföra witr genom att be två rak’at (och att slutföra dem) och sedan be en rak’ah med en tashahhud och taslim. Det är även tillåtet att be alla rak’at med två tashahhud och en taslim. Man får be ett antal rak’at, en efter en, utan att utföra tashahhud, utom i den som är före den sista ... Visa mer

Hur många rak’at ber man i tahajjud?

Det finns inte ett specifikt antal rak’at som måste utföras under tahajjud-bönen, likaså finns det ingen maximal gräns som måste uppnås. Den uppfylls även om man endast ber witr-bönen med en rak’ah efter den obligatoriska nattbönen (‘isha). Samurah ibn Jundub sade: ”Allahs Sändebud ﷺ instruerade oss att be under ... Visa mer

Hur många rak’at är tarawih-bönen?

‘A’ishah rapporterade att Profeten ﷺ inte brukade utföra fler än elva rak’at under ramadan eller någon annan tid. Detta har återberättats av gruppen. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban har återberättat i sina sahih, från Jabir, att Profeten ﷺ bad åtta rak’at och witr-bönen med sina följeslagare. Nästa dag vä ... Visa mer

Hur många rak’at är duha-bönen?

Det minsta antal rak’at som utförs är två, vilket nämndes i hadithen från Abu Dharr. Flest antal rak’at som Profeten ﷺ utförde var åtta, medan tolv rak’at var flest antal rak’at som han nämnde. Somliga lärda, såsom Abu Ja’far al-Tabarai, al-Mulaymi och al-Ruwyani, som följer shafi’i-rättsskolan, me ... Visa mer

Är det sunnah att utföra en bön på två rak’at efter tawaf?

Det är sunnah att utföra en bön bestående av två rak’at efter att man har avslutat tawaf vid Ibrahims plats (frid vare med honom), eller vid någon annan plats i den heliga moskén, oavsett om det är en frivillig eller obligatorisk tawaf (såsom under hajj eller ‘umrah). Jabir rapporterade: ”När Profeten ﷺ kom till Makkah g ... Visa mer