SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 5, Visa 1 till 5 av 5

När får man utföra den torra tvagningen (tayammum)?

1) Om man inte kan finna vatten, eller om vattenmängden som man finner inte är tillräcklig för att tvaga sig med. ‘Imran ibn Husayn sade: ”Vi var med Allahs Sändebud ﷺ under en resa. När han ledde folket i bön gick en man åt sidan. Han frågade honom: ‘Vad hindrade dig från att be?’ Han svarade: ‘Jag behöver ut ... Visa mer

Hur utför man tayammum?

Det första är avsikten (se kapitlet om tvagning). Sedan uttalar man Allahs namn, lägger handflatorna på jorden och stryker över sitt ansikte och sina händer upp till handlederna. Det finns inget som är mer autentiskt och tydligt än det som ‘Ammar rapporterade. Han sade: ”Vi blev sexuellt orena och hade inget vatten, så vi rullade i jorden ... Visa mer

Kan man stryka över gips, inlindningar och annat?

Det är tillåtet att stryka över alla typer av inlindningar eller sjuka och skadade kroppsdelar. Det finns många hadither om detta, och fastän alla är svaga, stärker de många traderingskedjorna varandra, vilket gör det giltigt att tala om dem. I en hadith, den från Jabir (som citerades tidigare), förmedlas en berättelse om en man som ... Visa mer

När får man kombinera två böner?

Det är tillåtet för en person att kombinera middagsbönen (dhuhr) och eftermiddagsbönen (‘asr), antingen under tiden för middagsbönen eller för eftermiddagsbönen. Likaså är det tillåtet att kombinera kvällsbönen (maghrib) och nattbönen (´isha), antingen under tiden för kvällsbönen eller fö ... Visa mer

Får en man tvätta sin fru och tvärtom?

Juristerna är eniga om att det är tillåtet för en maka att tvätta sin döde makes kropp. ‘A’ishah sade: ”Om jag hade vetat då vad jag vet nu, hade jag inte tillåtet någon att tvätta Profetens ﷺ kropp utom hans fruar.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud och al-Hakim, som ansåg att det är en ... Visa mer